Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Glorious

Cách sử dụng các sản phẩm Glorious được Phong Cách Xanh tổng hợp tại đây!

Chuột Glorious

Bàn phím cơ Glorious

Lót chuột Glorious

Phụ kiện Glorious

Tổng hợp video hướng dẫn sử dụng

Cách sử dụng các sản phẩm Glorious được Phong Cách Xanh tổng hợp tại đây!

Hướng dẫn lube switch

Hướng dẫn thay switch trên bàn phím hot swap

 

Hướng dẫn thay keycap trên bàn phím cơ

 

Hướng dẫn cài đặt đèn LED và gán phím trên Glorious GMMK Pro

 

Hướng dẫn thay núm xoay cho Glorious GMMK Pro

 

Hướng dẫn thay top frame Glorious GMMK Pro

 

Hướng dẫn thay stabilizer Glorious GSV2 cho GMMK Pro

 

Hướng dẫn lube stab Glorious GSV2

 

Hướng dẫn thay stab Glorious GSV2 cho GMMK 2 96%

 

Hướng dẫn thay stab Glorious GSV2 cho GMMK 2 65%

 

Hướng dẫn thay nút phụ chuột Glorious Model I

 

Hướng dẫn mở switch bằng Glorious Switch Opener

 

Hướng dẫn tháo switch bằng Glorious Switch Puller

 

Hướng dẫn tháo keycap

 

Hướng dẫn lube switch

 

Hướng dẫn thay plate cho Glorious GMMK Pro

 

Hướng dẫn tháo tung bàn phím cơ Glorious GMMK Pro

 

Hướng dẫn dán grip tape cho chuột Glorious

 

Bạn không tìm thấy hướng dẫn mình cần?

Hãy liên hệ Phong Cách Xanh qua icon tin nhắn ở góc dưới bên phải màn hình hoặc:
Điện thoại: (028) 6292 1182
Email: info@phongcachxanh.vn