2017

Gaming Gear

Kính Thực Tế Ảo (VR)

Oculus Rift

HTC Vive

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Game Controller

Tay cầm - Gamepad

Vô lăng

Linh kiện PC

Laptop

Các linh kiện khác

Tất cả các đơn hàng đều được vận chuyển bằng phương thức chuyển phát nhanh và thường thì bạn sẽ nhận được sau 1 ngày.

Phong Cách Xanh luôn đảm bảo hàng của bạn được gói kỹ bằng nhiều lớp nhằm tránh mưa và va đập.