Keycap sơn mài Filco

Giá giảm369.000₫ Giá thông thường462.000₫
Tiết kiệm 93.000₫

Phiên bản keycap artisan được sản xuất giới hạn.

  • Sản xuất thủ công tại Nhật Bản.
  • Nguyên liệu: sơn mài, vàng, bạc.
  • Profile: OEM

BỘ KEYCAP SƠN MÀI FILCO GỒM:

  • 3x keycap sơn mài
  • 1x keypuller dạng tròn

Designed & Made in Japan

Color: Silver
Chỉ còn 8 sản phẩm

Có thể bạn thích