Dịch vụ

Dịch vụ

Nếu bạn không có thời gian rảnh hoặc không có các dụng cụ cần thiết để custom sản phẩm của mình, hãy để Phong Cách Xanh giúp bạn.

Lọc

Sắp xếp:

7 sản phẩm

Dịch vụ dán feet chuột
Giá giảm50.000₫
Dịch vụ dán grip tape cho chuột
Dịch vụ tẩy, lube, thay stabilizer
Dịch vụ lắp switch
Giá giảm100.000₫
Dịch vụ lắp keycap
Giá giảm70.000₫
Dịch vụ thay Top Frame / Núm Xoay
Dịch vụ thay plate
Giá giảm100.000₫