Filco KOBO Studio

Filco KOBO Studio

Filco KOBO Studio là những mẫu bàn phím cơ được thiết kế và hoàn thiện thủ công tại Nhật Bản từ các chất liệu quý như vàng, bạc, sơn mài.

Ngoài các nguyên liệu, Filco KOBO Studio còn nổi bật với các cách chế tác truyền thống như chế tác sơn mài, hydro dip, nung phôi bạc, chế tác vỏ xà cừ,...

Mỗi chiếc bàn phím cơ Filco KOBO Studio là độc nhất, không thể có hai chiếc cùng một chủ đề có các họa tiết giống nhau.

Lọc

Sắp xếp:

19 sản phẩm

Hết hàng
Bàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Iridescent - TenkeylessBàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Iridescent - Tenkeyless
Bàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Iridescent - FullsizeBàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Iridescent - Fullsize
Hết hàng
Bàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Red Shunkei - TenkeylessBàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Red Shunkei - Tenkeyless
Hết hàng
Bàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Red Shunkei - FullsizeBàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Red Shunkei - Fullsize
Bàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Sikkoku - TenkeylessBàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Sikkoku - Tenkeyless
Hết hàng
Bàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Sikkoku - FullsizeBàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Sikkoku - Fullsize
Bàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Shibuki Black - TenkeylessBàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Shibuki Black - Tenkeyless
Bàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Shibuki Black - FullsizeBàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Shibuki Black - Fullsize
Bàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Galaxy Blue - TenkeylessBàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Galaxy Blue - Tenkeyless
Hết hàng
Bàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Galaxy Blue - FullsizeBàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Galaxy Blue - Fullsize
Bàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Galaxy Gold - TenkeylessBàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Galaxy Gold - Tenkeyless
Bàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Galaxy Gold - FullsizeBàn phím cơ Filco Majestouch Convertible 3 Galaxy Gold - Fullsize
Bàn phím cơ Filco Majestouch Minila-R Convertible SikkokuBàn phím cơ Filco Majestouch Minila-R Convertible Sikkoku
Hết hàng
Bàn phím cơ Filco Majestouch Minila-R Convertible Galaxy BlueBàn phím cơ Filco Majestouch Minila-R Convertible Galaxy Blue
Hết hàng
Bàn phím cơ Filco Majestouch Minila-R Convertible Galaxy GoldBàn phím cơ Filco Majestouch Minila-R Convertible Galaxy Gold
Hết hàng
Bàn phím cơ Filco Majestouch Minila-R Convertible SeijiBàn phím cơ Filco Majestouch Minila-R Convertible Seiji
Hết hàng
Bàn phím cơ Filco Majestouch Minila-R Convertible RadenBàn phím cơ Filco Majestouch Minila-R Convertible Raden
Hết hàng
Bàn phím cơ Filco Majestouch Minila-R Convertible Shibuki BlackBàn phím cơ Filco Majestouch Minila-R Convertible Shibuki Black
5.0
Bàn phím cơ Filco Majestouch Minila-R Convertible CamouflageBàn phím cơ Filco Majestouch Minila-R Convertible Camouflage