Bộ lọc

CPU

Xem
CPU Intel Core i9-13900KF (24 nhân, 32 luồng)
Intel CPU Intel Core i9-13900KF (24 nhân, 32 luồng)
Giá khuyến mãi15.490.000₫
CPU Intel Core i5-13600K (14 nhân, 20 luồng)
Intel CPU Intel Core i5-13600K (14 nhân, 20 luồng)
Giá khuyến mãi9.290.000₫
CPU Intel Core i7-13700KF (16 nhân, 24 luồng)
Intel CPU Intel Core i7-13700KF (16 nhân, 24 luồng)
Giá khuyến mãi10.980.000₫
CPU Intel Core i7-13700K (16 nhân, 24 luồng)
Intel CPU Intel Core i7-13700K (16 nhân, 24 luồng)
Giá khuyến mãi11.990.000₫
CPU Intel Core i9-13900K (24 nhân, 32 luồng)
Intel CPU Intel Core i9-13900K (24 nhân, 32 luồng)
Giá khuyến mãi16.990.000₫
CPU AMD Ryzen 9 7900X (12 nhân, 24 luồng)
AMD CPU AMD Ryzen 9 7900X (12 nhân, 24 luồng)
Giá khuyến mãi14.590.000₫
CPU AMD Ryzen 9 7950X (16 nhân, 32 luồng)
AMD CPU AMD Ryzen 9 7950X (16 nhân, 32 luồng)
Giá khuyến mãi18.590.000₫
CPU AMD Ryzen 7 7700X (8 nhân, 16 luồng)
AMD CPU AMD Ryzen 7 7700X (8 nhân, 16 luồng)
Giá khuyến mãi10.899.000₫
Tiết kiệm 1.399.000₫
CPU AMD Ryzen 5 7600X (6 nhân, 12 luồng)
AMD CPU AMD Ryzen 5 7600X (6 nhân, 12 luồng)
Giá khuyến mãi6.800.000₫ Giá gốc8.199.000₫
CPU AMD Ryzen 3 3200G (4 nhân, 4 luồng)
AMD CPU AMD Ryzen 3 3200G (4 nhân, 4 luồng)
Giá khuyến mãi2.900.000₫
CPU AMD Ryzen 5 5500 (6 nhân, 12 luồng)
AMD CPU AMD Ryzen 5 5500 (6 nhân, 12 luồng)
Giá khuyến mãi3.700.000₫
CPU AMD Ryzen 5 5600G (6 nhân, 12 luồng)
AMD CPU AMD Ryzen 5 5600G (6 nhân, 12 luồng)
Giá khuyến mãi5.100.000₫
CPU AMD Ryzen 5 5600X (6 nhân, 12 luồng)
AMD CPU AMD Ryzen 5 5600X (6 nhân, 12 luồng)
Giá khuyến mãi6.000.000₫
CPU AMD Ryzen 7 5700X (8 nhân, 16 luồng)
AMD CPU AMD Ryzen 7 5700X (8 nhân, 16 luồng)
Giá khuyến mãi7.600.000₫
CPU AMD Ryzen 9 5900X (12 nhân, 24 luồng)
AMD CPU AMD Ryzen 9 5900X (12 nhân, 24 luồng)
Giá khuyến mãi11.300.000₫
CPU AMD Ryzen 9 5950X (16 nhân, 32 luồng)
AMD CPU AMD Ryzen 9 5950X (16 nhân, 32 luồng)
Giá khuyến mãi16.000.000₫
CPU Intel Core i9-12900K (16 nhân, 24 luồng)
Intel CPU Intel Core i9-12900K (16 nhân, 24 luồng)
Giá khuyến mãi15.600.000₫
CPU Intel Core i9-12900 (16 nhân, 24 luồng)
Intel CPU Intel Core i9-12900 (16 nhân, 24 luồng)
Giá khuyến mãi13.300.000₫
CPU Intel Core i7-12700K (12 nhân, 20 luồng)
Intel CPU Intel Core i7-12700K (12 nhân, 20 luồng)
Giá khuyến mãi10.800.000₫
CPU Intel Core i7-12700 (12 nhân, 20 luồng)
Intel CPU Intel Core i7-12700 (12 nhân, 20 luồng)
Giá khuyến mãi9.000.000₫
CPU Intel Core i5-12600K (10 nhân, 16 luồng)
Intel CPU Intel Core i5-12600K (10 nhân, 16 luồng)
Giá khuyến mãi7.600.000₫
CPU Intel Core i5-12400 (6 nhân, 12 luồng)
Intel CPU Intel Core i5-12400 (6 nhân, 12 luồng)
Giá khuyến mãi5.600.000₫
CPU Intel Core i3-12100 (4 nhân, 8 luồng)
Intel CPU Intel Core i3-12100 (4 nhân, 8 luồng)
Giá khuyến mãi3.450.000₫

Recently viewed