Dầu Lube Switch Và Stabilizer Glorious G-Lube (10g)

Giá giảm341.000₫

Công dụng: bôi trơn thanh cân bằng (Stab) và switch

Loại mỡ tổng hợp của Glorious tương thích hoàn hảo với Glorious Panda hay các loại switch khác, lò xo và stabilizer. Đủ dùng đến 500 switch!

TRONG LỌ CÓ GÌ!?

  • 10g G-Lube

Designed in USA

Chỉ còn 1 sản phẩm

Có thể bạn thích