NZXT

Lọc

Sắp xếp:

5 sản phẩm

Hết hàng
Tản nhiệt AIO NZXT Kraken 120Tản nhiệt AIO NZXT Kraken 120
Giá giảm2.150.000₫
Hết hàng
Tản nhiệt AIO NZXT Kraken X53Tản nhiệt AIO NZXT Kraken X53
Giá giảm3.630.000₫
Hết hàng
Tản nhiệt AIO NZXT Kraken X73Tản nhiệt AIO NZXT Kraken X73
Giá giảm4.890.000₫
Hết hàng
Tản nhiệt AIO NZXT Kraken Z53Tản nhiệt AIO NZXT Kraken Z53
Giá giảm6.190.000₫
Hết hàng
Tản nhiệt AIO NZXT Kraken Z73Tản nhiệt AIO NZXT Kraken Z73
Giá giảm7.990.000₫