Intel

Lọc

Sắp xếp:

13 sản phẩm

Hết hàng
CPU Intel Core i3-12100 (4 nhân, 8 luồng)
Hết hàng
CPU Intel Core i3-12100F (4 nhân, 8 luồng) - Không có GPU tích hợp
Hết hàng
CPU Intel Core i5-12400 (6 nhân, 12 luồng)
Hết hàng
CPU Intel Core i5-12600K (10 nhân, 16 luồng)
Hết hàng
CPU Intel Core i5-13600K (14 nhân, 20 luồng)
Hết hàng
CPU Intel Core i7-12700 (12 nhân, 20 luồng)
Hết hàng
CPU Intel Core i7-12700K (12 nhân, 20 luồng)
Hết hàng
CPU Intel Core i7-13700K (16 nhân, 24 luồng)
Hết hàng
CPU Intel Core i7-13700KF (16 nhân, 24 luồng)
Hết hàng
CPU Intel Core i9-12900 (16 nhân, 24 luồng)
Hết hàng
CPU Intel Core i9-12900K (16 nhân, 24 luồng)
Hết hàng
CPU Intel Core i9-13900K (24 nhân, 32 luồng)
Hết hàng
CPU Intel Core i9-13900KF (24 nhân, 32 luồng)