Datacolor

Lọc

Sắp xếp:

11 sản phẩm

Hết hàng
Bộ cân màu nhiếp ảnh Datacolor SpyderX Capture ProBộ cân màu nhiếp ảnh Datacolor SpyderX Capture Pro
Bộ cân màu sắc in ấn Datacolor SpyderX StudioBộ cân màu sắc in ấn Datacolor SpyderX Studio
Hết hàng
Cân chỉnh ánh sáng hậu kỳ Datacolor SpyderCUBECân chỉnh ánh sáng hậu kỳ Datacolor SpyderCUBE
Hết hàng
Cân chỉnh auto-focus Datacolor SpyderLENSCAL
Cân màu cảm biến máy chụp / máy quay Datacolor Spyder Checkr PhotoCân màu cảm biến máy chụp / máy quay Datacolor Spyder Checkr Photo
Cân màu cảm biến máy chụp / máy quay Datacolor SpyderCHECKRCân màu cảm biến máy chụp / máy quay Datacolor SpyderCHECKR
Cân màu cảm biến máy chụp / máy quay Datacolor SpyderCHECKR24Cân màu cảm biến máy chụp / máy quay Datacolor SpyderCHECKR24
Tiết kiệm 1.254.000₫
Cân màu màn hình Datacolor SpyderX EliteCân màu màn hình Datacolor SpyderX Elite
Giá giảm5.016.000₫ Giá thông thường6.270.000₫
Tiết kiệm 810.000₫
Cân màu màn hình Datacolor SpyderX ProCân màu màn hình Datacolor SpyderX Pro
Giá giảm3.240.000₫ Giá thông thường4.050.000₫
5.0
Cân màu máy in Datacolor SpyderPRINTCân màu máy in Datacolor SpyderPRINT
Hết hàng
Thẻ màu thay thế cho Datacolor SpyderCHECKRThẻ màu thay thế cho Datacolor SpyderCHECKR