Mua Nintendo Switch

Máy chơi game Nintendo Switch hoàn chỉnh với tay cầm đôi chơi game hai người trên một máy

Máy chơi game cầm tay nhỏ gọn nhưng đầy mạnh mẽ. Có thể biến từ máy cầm tay thành máy console xuất ra màn hình lớn thông qua dock đi kèm.

Có thể chơi cùng lúc 2 người qua 2 tay cầm Joycon đi kèm sản phẩm ở mọi lúc, mọi nơi.

0

Chưa có sản phẩm

Tiếp tục mua sắm