Switch-Chery-MX-blue

Các thuật ngữ

  • Tactile: (khi bạn ấn phím sẽ có cảm giác vượt qua một cái khấc).
  • Clicky: (khi bạn nhấn phím xuống sẽ phát ra một tiếng click)
  • Linear: (khi bạn nhấn phím xuống sẽ không phát ra tiếng – Đại khái là không khấc không tiếng và … Trơn tuột)
 Loại switch Hình ảnh Kiểu switch Lực nhấn Độ bền
Cherry MX Blue
Switch-Chery-MX-blue
Tactile + Clicky 50g ± 15g 50 triệu lần nhấn
Cherry MX Brown
Switch-Chery-MX-brown
Tactile 55g ± 20g 100 triệu lần nhấn
Cherry MX Red
Switch-Chery-MX-red
Linear 45g ± 15g 100 triệu lần nhấn
Cherry MX Black
Switch-Chery-MX-black
Linear 60g ± 20g 100 triệu lần nhấn
Cherry MX Silent Red
Switch-Chery-MX-Silent
Linear 45g ± 15g 50 triệu lần nhấn
Cherry MX Speed Silver
Switch-Chery-MX-speed
Linear 45g ± 15g 100 triệu lần nhấn
Cherry MX Low-Profile Red
Switch-Chery-MX-low-profile-red
Linear 45g ± 15g 100 triệu lần nhấn

Filco