Pulsar

Hướng dẫn sử dụng Pulsar Xlite V3 eS

Hướng dẫn sử dụng Pulsar Xlite V3 eS

Bố trí các nút

A. Cổng USB-C

B. Nút chuột trái

C. Nút chuột phải

DCuộn chuột

ENút forward

FNút backward

GĐèn LED thông báo

HFeet PTFE

ICông tắc nguồn On/Off

JNút DPI

KCảm biến quang học

LNút chỉnh polling rate

MMàn hình OLED

Kết nối

Cấu hình yêu cầu sử dụng 4000Hz polling rate tốt nhất:

 • CPU Intel Core i5 trở lên
 • CPU AMD Ryzen 5 trở lên
 • Cổng USB chuẩn 3.0 trở lên

Đèn báo

Không dây

 • Nháy đỏ: Pin yếu dưới 30%.
 • Nháy vàng: chế độ pair dongle.

Cắm dây

 • Sáng đỏ: đang sạc.
 • Sáng xanh dương: sạc đầy.

Tắt đèn dongle

Nhấn và giữ các phím 1, 2, 3 như hình trong 5 giây để bật/tắt đèn dongle.

Cài đặt debounce time

 1. Nhấn giữ nút polling rate và nhấn nút DPI để chỉnh debounce time. Lúc này màn hình OLED chỉ hiện giá trị áp dụng hiện tại, các giá trị khác sẽ bị ẩn.
 2. Sau khi thiết lập hoàn tất, đợi 1 giây, màn hình LED sẽ chuyển về màn hình mặc định.
 3. Đợi thêm 3 giây, màn hình OLED sẽ tắt.

Các bước nhảy debounce time cài sẵn: 0ms, 3ms, 5ms, 7ms, 10ms, 12ms.

Cài đặt DPI

 1. Nhấn nút DPI để bật màn hình OLED. Màn hình OLED khi bật sẽ hiện setting hiện tại.
 2. Nhấn nút DPI một lần nữa để đổi giá trị DPI. Màn hình OLED lúc này sẽ chỉ hiển thị mức DPI bạn chọn.
 3. Sau khi chỉnh đến giá trị mong muốn, đợi 3 giây màn hình sẽ hiển thị tất cả setting hiện tại.
 4. Đợi thêm 3 giây nữa, màn hình OLED sẽ tự động tắt.

Các bước nhảy DPI cài sẵn: 400DPI, 800DPI, 1600DPI, 3200DPI, 6400DPI, 12800DPI.

 Cài đặt polling rate

 1. Nhấn nút Polling Rate để bật màn hình OLED. Màn hình OLED sẽ hiện cài đặt hiện tại.
 2. Nhấn nút một lần nữa để chỉnh cài đặt polling rate. Màn hình OLED lúc này chỉ hiển thị giá trị polling rate.
 3. Sau khi cài đặt xong đợi 3 giây, màn hình sẽ hiển thị toàn bộ thiết lập hiện tại.
 4. Đợi thêm 3 giây, màn hình OLED sẽ tự tắt.

Các bước nhảy Polling Rate cài đặt sẵn:

 • Chế độ cắm dây: 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz, 8000Hz.
 • Chế độ không dây: 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz.

Cài đặt LOD (Lift off Distance)

 1. Nhấn nút Polling Rate để bật màn hình OLED. Màn hình LED sẽ hiện các thiết lập hiện tại.
 2. Trong khi nhấn giữ nút Polling Rate, điều chỉnh giá trị LOD bằng cách nhấn chuột phải. Trong quá trình này màn hình OLED chỉ hiển thị giá trị LOD bạn chọn.
 3. Sau khi chỉnh xong đợi 3 giây, màn hình OLED sẽ hiển thị toàn bộ setting.
 4. Đợi thêm 3 giây, màn hình OLED sẽ tự tắt.

Các mốc LOD cài đặt sẵn: 1mm, 2mm.

Cài đặt Motion Sync

 1. Nhấn nút Polling Rate để bật màn hình OLED. Màn hình LED sẽ hiện các thiết lập hiện tại.
 2. Để bật hoặc tắt Motion Sync, nhấn giữ nút Polling Rate và nhấn chuột trái. Màn hình sẽ hiển thị giá trị đang chọn hiện tại.
 3. Sau khi chỉnh xong đợi 3 giây, màn hình OLED sẽ hiển thị toàn bộ setting.
 4. Đợi thêm 3 giây, màn hình OLED sẽ tự tắt.

Các cài đặt Motion Sync có sẵn: ON, OFF.

Đọc tiếp

Hướng dẫn sử dụng chuột Pulsar X2H eS
Hướng dẫn sử dụng nhanh Spyder X2

Viết nhận xét

Trang web này được bảo vệ bằng reCAPTCHA. Ngoài ra, cũng áp dụng Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của Google.