Lamzu

Hướng dẫn sử dụng Lamzu Atlantis Pro Keyboard

Hướng dẫn sử dụng Lamzu Atlantis Pro Keyboard

Lưu ý về layout: Lamzu Atlantis Pro Keyboard có 2 nút Fn và Fn2. Vị trí keycap Fn2 bạn có thể sử dụng bất kỳ keycap nào có kích thước tương tự.

Đèn báo

 • Caps Lock: đèn sẽ sáng màu trắng khi bật Caps Lock. Đèn sẽ trở về mặc định khi tắt Caps Lock.
 • Win Lock: đèn sẽ sáng màu trắng khi bật Win Lock khóa phím Windows. Đèn sẽ trở về mặc định khi tắt Win Lock.

Hướng dẫn kết nối bàn phím

 1. Gắn đầu cáp USB Type-C vào bàn phím.
 2. Gắn đầu cáp USB Type-A vào máy tính.
 3. Chờ khoảng 3-4 giây để tất cả đèn trên bàn phím sáng hết đèn và máy tính nhận thiết bị.

Các tổ hợp phím với Fn2

Bật tắt đèn nền

 • Tổ hợp phím: Fn2 + T
 • Chức năng: mở/tắt đèn nền bàn phím.

Thay đổi màu đèn LED

 • Tổ hợp phím: Fn2 + Y
 • Chức năng: đổi màu đèn nền khi ở hiệu ứng tĩnh.

Thay đổi hiệu ứng LED

 • Tổ hợp phím: Fn2 + U
 • Chức năng: thay đổi các hiệu ứng đèn nền.

Giảm độ sáng đèn nền

 • Tổ hợp phím: Fn2 + F
 • Chức năng: giảm sáng đèn nền, có 10 mốc độ sáng thiết lập sẵn.

Tăng độ sáng đèn nền

 • Tổ hợp phím: Fn2 + G
 • Chức năng: tăng độ sáng đền nền, có 10 mốc. Mặc định là mốc sáng nhất.

Giảm tốc độ hiệu ứng LED

 • Tổ hợp phím: Fn2 + H
 • Chức năng: tăng tốc độ hiệu ứng đèn, có 10 mức. Mặc định tốc độ mức 6.

Tăng tốc độ hiệu ứng LED

 • Tổ hợp phím: Fn2 + J
 • Chức năng: tăng tốc độ hiệu ứng đèn, có 10 mức. Mặc định tốc độ mức 6.

Khôi phục cài đặc mặc định

 • Tổ hợp phím: Fn2 + Esc
 • Chức năng: Nhấn giữ tổ hợp phím trong 5 giây, đèn nền sẽ bắt đầu nháy màu đỏ. Sau đó tất cả đèn sẽ trở vè thiết lập mặc định.

Các phím tắt

Phím tắt Chức năng
Fn + Esc `
Fn + Shift + Esc ~
Fn + 1 F1
Fn + 2 F2
Fn + 3 F3
Fn + 4 F4
Fn + 5 F5
Fn + 6 F6
Fn + 7 F7
Fn + 8 F8
Fn + 9 F9
Fn + 0 F10
Fn + - F11
Fn + = F12
Fn + Del Insert
Fn + End Home
Fn + PgUp Print
Fn + PgDn Scroll
Fn + ] Pause
Fn + Z Chuyển bài tiếp theo
Fn + X Chuyển bài trước đó
Fn + C Play/Pause
Fn + V Stop
Fn + B Mute
Fn + N Giảm âm lượng
Fn + M Tăng âm lượng

Đọc tiếp

Top những lót chuột tốt nhất năm 2022 | Phong Cách Xanh
Vì sao bàn phím HE khác biệt? So sánh bàn phím HE và bàn phím cơ

Viết nhận xét

Trang web này được bảo vệ bằng reCAPTCHA. Ngoài ra, cũng áp dụng Chính sách quyền riêng tưĐiều khoản dịch vụ của Google.