Thùng máy CM MB520 TG Red Trim (ATX)
1.270.000 ₫ 1.270.000 ₫ 1270000.0 VND
Thùng máy CM MasterCase H500 (ATX)
2.650.000 ₫ 2.650.000 ₫ 2650000.0 VND
Thùng máy NZXT H500 Overwatch (Special Edition) (ATX)
3.760.000 ₫ 3.760.000 ₫ 3760000.0 VND
Thùng máy Corsair 175R RGB Tempered Glass Mid-Tower (ATX)
1.509.000 ₫ 1.509.000 ₫ 1509000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Ares (No Fan) (M-ATX)
749.000 ₫ 749.000 ₫ 749000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Scorpio TG (M-ATX)
699.000 ₫ 699.000 ₫ 699000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Poseidon (ATX)
1.099.000 ₫ 1.099.000 ₫ 1099000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Gemini (No Fan) (M-ATX)
699.000 ₫ 699.000 ₫ 699000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Nemesis White (No Fan) (ATX)
799.000 ₫ 799.000 ₫ 799000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Nemesis Black (No Fan) (ATX)
749.000 ₫ 749.000 ₫ 749000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Iris (No Fan) (ATX)
699.000 ₫ 699.000 ₫ 699000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Sirocon II (ATX)
889.000 ₫ 889.000 ₫ 889000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Venom (ATX)
999.000 ₫ 999.000 ₫ 999000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Venom R (ATX)
1.199.000 ₫ 1.199.000 ₫ 1199000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Venom X (ATX)
1.099.000 ₫ 1.099.000 ₫ 1099000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Aquarius (ATX)
1.999.000 ₫ 1.999.000 ₫ 1999000.0 VND
Thùng máy Xigmatek Zest (ATX)
2.899.000 ₫ 2.899.000 ₫ 2899000.0 VND
Thùng máy Cooler Master MasterCase SL600M (ATX)
5.799.000 ₫ 5.799.000 ₫ 5799000.0 VND
Thùng máy Cooler Master Trooper SE (XL-ATX)
3.699.000 ₫ 3.699.000 ₫ 3699000.0 VND
Thùng máy Cooler Master Stryker SE (XL-ATX)
3.699.000 ₫ 3.699.000 ₫ 3699000.0 VND