2018
Limited
Bộ điều khiển Oculus Touch
3.350.000 ₫ 3350000.0 VND
Limited
Kính thực tế ảo Oculus Rift
9.150.000 ₫ 9150000.0 VND
Limited
Kính thực tế ảo HTC Vive
16.900.000 ₫ 16900000.0 VND
Limited
Kính thực tế ảo Oculus Rift + Touch
12.500.000 ₫ 12500000.0 VND