Card màn hình Galax RTX 2080Ti Hall of Fame 11G
45.479.000 ₫ 45.479.000 ₫ 45479000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2080Ti OC White 11G
34.989.000 ₫ 34.989.000 ₫ 34989000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2080Ti OC 11G
34.989.000 ₫ 34.989.000 ₫ 34989000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2080 EX (1 Click OC) 8G
22.289.000 ₫ 22.289.000 ₫ 22289000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2080 EX White (1 Click OC) 8G
22.289.000 ₫ 22.289.000 ₫ 22289000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2080 EX Gamer White (1 Click OC) 8G
22.549.000 ₫ 22.549.000 ₫ 22549000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2080 SG Edition 8G
23.099.000 ₫ 23.099.000 ₫ 23099000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2080 OC White 8G
23.489.000 ₫ 23.489.000 ₫ 23489000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2080 OC 8G
23.489.000 ₫ 23.489.000 ₫ 23489000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2070 EX White (1 Click OC) 8G
14.989.000 ₫ 14.989.000 ₫ 14989000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2070 EX (1 Click OC) 8G
14.989.000 ₫ 14.989.000 ₫ 14989000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2070 EX Gamer White 8G
15.289.000 ₫ 15.289.000 ₫ 15289000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2070 OC White 8G
17.389.000 ₫ 17.389.000 ₫ 17389000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2060 EX White (1 Click OC) 6G
10.179.000 ₫ 10.179.000 ₫ 10179000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2060 EX (1 Click OC) 6G
10.179.000 ₫ 10.179.000 ₫ 10179000.0 VND
Card màn hình Galax GTX 1660Ti EX (1 Click OC) 6G
8.419.000 ₫ 8.419.000 ₫ 8419000.0 VND
Card màn hình Galax GTX 1660Ti EX White (1 Click OC) 6G
8.419.000 ₫ 8.419.000 ₫ 8419000.0 VND