Card màn hình Asus ROG Matrix RTX 2080Ti Platinum 11G
55.199.000 ₫ 55.199.000 ₫ 55199000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2080Ti 11G Sea Hawk EK X
37.890.000 ₫ 37.890.000 ₫ 37890000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2080Ti Lightning Z 11G
38.489.000 ₫ 38.489.000 ₫ 38489000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2080Ti Xtreme Waterforce WB 11G
39.499.000 ₫ 39.499.000 ₫ 39499000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2080Ti Xtreme Waterforce 11G
39.499.000 ₫ 39.499.000 ₫ 39499000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2080Ti Xtreme 11G
36.999.000 ₫ 36.999.000 ₫ 36999000.0 VND
Card màn hình Gigabyte Aorus RTX 2080Ti 11G
36.399.000 ₫ 36.399.000 ₫ 36399000.0 VND
Card màn hình Galax RTX 2080Ti Hall of Fame 11G
45.479.000 ₫ 45.479.000 ₫ 45479000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2080Ti Duke OC 11G
33.990.000 ₫ 33.990.000 ₫ 33990000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio 11G
34.990.000 ₫ 34.990.000 ₫ 34990000.0 VND
Card màn hình Gigabyte RTX 2080Ti Windforce OC 11G
31.899.000 ₫ 31.899.000 ₫ 31899000.0 VND
Card màn hình Gigabyte RTX 2080Ti Gaming OC 11G
34.999.000 ₫ 34.999.000 ₫ 34999000.0 VND
Card màn hình Asus RTX 2080Ti ROG Strix Gaming OC 11G
37.190.000 ₫ 37.190.000 ₫ 37190000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2080 Ventus 8G OC
22.990.000 ₫ 22.990.000 ₫ 22990000.0 VND
Card màn hình Palit RTX 2080 Gamerock Premium 8G
21.980.000 ₫ 21.980.000 ₫ 21980000.0 VND
Card màn hình Palit RTX 2080 Super Jetstream 8G
21.830.000 ₫ 21.830.000 ₫ 21830000.0 VND
Card màn hình Gigabyte RTX 2080 Aorus Xtreme 8G
24.399.000 ₫ 24.399.000 ₫ 24399000.0 VND
Card màn hình Gigabyte RTX 2080 Aorus 8G
23.599.000 ₫ 23.599.000 ₫ 23599000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2080 Duke OC 8G
23.990.000 ₫ 23.990.000 ₫ 23990000.0 VND
Card màn hình MSI RTX 2080 Gaming X Trio 8G
24.150.000 ₫ 24.150.000 ₫ 24150000.0 VND