Trả góp 0%

THANH TOÁN TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT VỚI THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ

Chương trình áp dụng cho khách hàng là Chủ thẻ tín dụng Quốc tế của các Ngân hàng. Chủ thẻ của các ngân hàng có liên kết có thể thanh toán trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn lên đến 12 tháng bằng cách lựa chọn phương thức thanh toán trả góp. Chương trình có thể không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi, giảm giá khác. Không áp dụng huỷ với những giao dịch trả góp đã thanh toán thành công.

Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của từng Ngân hàng thì Ngân hàng có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.

Hướng dẫn tạm tính số tiền trả góp

Lưu ý: chương trình thanh toán trả góp chỉ áp dụng cho chủ thẻ tín dụng (Credit Card).

Bước 1: bạn vào liên kết này để đến trang thanh toán thẻ.

Bước 2: điều các thông tin cơ bản gồm số tiền (trên 3.000.000), họ tên, số điện thoại, email và chọn mục trả góp bằng thẻ tín dụng.

Bạn yên tâm nha vì bước này vẫn chưa nhập thông tin thẻ của bạn.

Bước 3: chọn ngân hàng phát hành thẻ của bạn.

Bước 4: chọn kỳ hạn trả góp. Phần này sẽ đưa ra các tùy chọn trả góp khả dụng cho bạn. Sau đó màn hình thông tin trả góp bên phải sẽ hiển thị số tiền trả góp hàng tháng của bạn kèm phí chuyển đổi trả góp,... (do ngân hàng thu ban đầu).

Điều khoản, điều kiện Chương trình thanh toán trả góp 0%

Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp qua danh sách các ngân hàng hỗ trợ bên dưới.

BIDV

 1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng BIDV” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng BIDV (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ VISA, MASTERCARD (Không áp dụng với Khách hàng là chủ thẻ tín dụng doanh nghiệp và thẻ Thu phí viên).
 2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
  1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng BIDV có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
  2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
  3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
  4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
  5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng BIDV thì Ngân hàng BIDV có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
  6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
 3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng BIDV sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

 MBBANK

 1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng MBBANK” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng MBBANK (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ VISA, JCB
 2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
  1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng MBBANK có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
  2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
  3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
  4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
  5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng MBBANK thì Ngân hàng MBBANK có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
  6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
 3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng MBBANK sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

MSB

 1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng MSB” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng MSB (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ VISA, MASTERCARD
 2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
  1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng MSB có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
  2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
  3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
  4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
  5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng MSB thì Ngân hàng MSB có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
  6. MSB sẽ áp dụng mức phí quản lý giao dịch trả góp (là phí do MSB thu của chủ thẻ tín dụng khi đăng ký thành công giao dịch trả góp trong thời gian tham gia trả góp) như sau:
  7.  Thời hạn trả góp (tháng) Phí quản lý trả góp (%/giá trị giao dịch)
   3 1%
   6 1%
   9 3%
   12 3%
  8. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
 3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng MSB sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

  Sacombank

  1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng Sacombank” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng Sacombank (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ VISA, MASTERCARD, JCB, UNIONPAY
  2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
   1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng Sacombank có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán
   2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
   3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
   4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
   5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng Sacombank thì Ngân hàng Sacombank có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
   6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp quy định bởi Ngân hàng Sacombank. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
  3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng Sacombank sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   SHINHAN BANK

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng Sinhan Bank” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng Sinhan Bank (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ VISA
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng Shinhan Bank có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng Shinhan Bank thì Ngân hàng Shinhan Bank có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp quy định bởi Ngân hàng Shinhan Bank. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng Shinhan Bank sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

    STANDARD CHARTERED

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng STANDARD CHARTERED” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng STANDARD CHARTERED (Chủ thẻ): loại thẻ MASTERCARD bao gồm thẻ tín dụng Platinum CashBack, thẻ tín dụng WorldMiles và thẻ tín dụng Priority WorldMiles.
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng STANDARD CHARTERED có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng STANDARD CHARTERED thì Ngân hàng STANDARD CHARTERED có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng STANDARD CHARTERED sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   TPBANK

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng TPBank” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng TPBank (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ TPBank Visa Classic, TPBank Visa Gold, TPBank Visa Platinum, Thẻ tín dụng đồng thương hiệu TPBank MobiFone Visa Platinum, TPBank World MasterCard Club Privé, TPBank World MasterCard Golf Privé (“Thẻ tín dụng/Thẻ”)
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng TPBank có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Giao dịch do Chủ thẻ đăng ký trả góp phải là giao dịch đã hạch toán thành công vào hệ thống TPBank/Tổ chức thanh toán thẻ và chưa được lập sao kê
    4. Thẻ tín dụng không ở trong tình trạng chậm thanh toán theo quy định của TPBank trong từng thời kỳ tại thời điểm Chủ thẻ đăng ký tham gia Chương trình.
    5. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    6. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    7. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng TPBank thì Ngân hàng TPBank có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    8. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng TPBank sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   VIETCOMBANK

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng Vietcombank” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng Vietcombank (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS (Không áp dụng với Chủ thẻ Tín Dụng công ty và Chủ thẻ Tín Dụng thanh toán chậm từ 60 ngày các khoản phí, các khoản phải thanh toán tối thiểu tại VCB hoặc ngân hàng khác).
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng Vietcombank có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng Vietcombank thì Ngân hàng Vietcombank có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng Vietcombank sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   VIB

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng VIB” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế VIB Chip Master Card.
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng VIB có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng VIB thì Ngân hàng VIB có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng VIB sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   VIETINBANK

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng Vietinbank” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng Vietinbank (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ VISA, MASTERCARD, JCB
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng Vietinbank có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng Vietinbank thì Ngân hàng Vietinbank có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng Vietinbank sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   VPBANK

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng VPBANK” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng VPBANK (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ VISA, MASTERCARD.
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng VPBANK có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng VPBANK thì Ngân hàng VPBANK có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng VPBANK sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   EXIMBANK

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng EXIMBANK” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng EXIMBANK (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ VISA, MASTERCARD, JCB (Không áp dụng với Khách hàng là chủ thẻ tín dụng doanh nghiệp và thẻ Thu phí viên).
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng EXIMBANK có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng EXIMBANK thì Ngân hàng EXIMBANK có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng EXIMBANK sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   TECHCOMBANNK

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng TECHCOMBANK” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng TECHCOMBANK (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ VISA, MASTERCARD, JCB.
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng TECHCOMBANK có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng TECHCOMBANK thì Ngân hàng TECHCOMBANK có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Techcombank sẽ áp dụng mức phí chuyển đổi giao dịch trả góp (là phí do Techcombank thu của chủ thẻ tín dụng khi đăng ký thành công giao dịch trả góp trong thời gian tham gia trả góp) ở mức 1.1% (đã bao gồm VAT) trên giá trị giao dịch trả góp/ giao dịch, tối thiểu 150.000 VND/ giao dịch
    7. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng TECHCOMBANK sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   OCB

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng OCB” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng OCB (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ MASTERCARD, JCB
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng OCB có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    5.  Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng OCB thì Ngân hàng OCB có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng OCB sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   Ngân hàng Kiên Long

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng của Ngân hàng Kiên Long” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng Kiên Long (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ VISA, JCB.
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng Kiên Long có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng Kiên Long thì Ngân hàng Kiên Long có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng Kiên Long sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   HSBC

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng của Ngân hàng HSBC” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng HSBC (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ VISA, MASTERCARD (Không áp dụng với thẻ Tín dụng thương mại)
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng HSBC có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng HSBC thì Ngân hàng HSBC có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng HSBC sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   ACB

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng ACB” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ (chủ thẻ chính) thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng ACB (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ tín dụng cá nhân VISA, MASTERCARD, JCB (Không áp dụng với thẻ Mastercard Standard VietBank và thẻ Mastercard Gold VietBank).
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng ACB có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng ACB thì Ngân hàng ACB có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng ACB sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   PVCOMBANK

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng PVComBank” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng PVComBank (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ MASTERCARD.
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng PVComBank có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng PVComBank thì Ngân hàng PVComBank có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp quy định bởi Ngân hàng PVComBank. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng PVComBank sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   HDBANK

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng HDBank” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng HDBank (Chủ thẻ): thẻ Visa, Mastercard.
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng HDBank có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng HDBank thì Ngân hàng HDBank có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp quy định bởi Ngân hàng HDBank. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng HDBank sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   FE CREDIT

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng FE CREDIT” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của FE CREDIT (Chủ thẻ): thẻ Mastercard.
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    2. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    3. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    4. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của FE CREDIT thì FE CREDIT có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    5. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp quy định bởi FE CREDIT. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, FE CREDIT sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   CITIBANK

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng Citibank” (Citi PayLite) ) áp dụng cho các khách hàng cá nhân có quốc tịch Việt Nam là chủ thẻ (chủ thẻ chính) thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng Citibank (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ tín dụng cá nhân VISA, MASTERCARD (không áp dụng đối với Thẻ Tín dụng Linh Hoạt).
   2. Nội dung chi tiết của Citi PayLite:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng Citibank có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Citibank áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Khoản Giao Dịch Citi PayLite sẽ không được tích lũy Citi Miles, hoặc Điểm Thưởng hoặc Cash Back.
    5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng Citibank thì Ngân hàng Citibank có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, chủ thẻ nhắn tin theo cú pháp 0 gửi đến 6058. Citibank sẽ gửi lại đường dẫn biểu mẫu đăng ký tham gia chương trình Citi PayLite để chủ thẻ điền thông tin hoàn tất việc đăng ký.

   Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   HOME CREDIT

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng Home Credit” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân có quốc tịch Việt Nam là chủ thẻ (chủ thẻ chính) thẻ tín dụng Quốc tế do Home Credit phát hành (không áp dụng cho Chủ Thẻ tín dụng Home Credit - Bách Hóa Xanh).
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Home Credit có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Chủ Thẻ không được tích lũy điểm thưởng theo Chương Trình Tích Lũy Điểm Thưởng cho những giao dịch áp dụng Chương Trình này.
    5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Home Credit thì Home Credit có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.

   SCB

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng SCB” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng SCB (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ VISA, MASTERCARD
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng SCB có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng SCB thì Ngân hàng SCB có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp quy định bởi Ngân hàng SCB. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng SCB sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   SHB

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng SHB” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng SHB (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ VISA, MASTERCARD
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng SHB có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Phí tất toán trước hạn: 2% số tiền giao dịch trả góp còn lại, tối thiểu 200.000VNĐ
    5. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    6. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng SHB thì Ngân hàng SHB có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    7. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp quy định bởi Ngân hàng SHB. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng SHB sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   NAM A BANK

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng NAM A BANK” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng Nam A Bank (Chủ thẻ): tất cả các loại thẻ MASTERCARD, JCB
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng Nam A Bank có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng Nam A Bank thì Ngân hàng Nam A Bank có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng Nam A Bank sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.

   SEABANK

   1. Chương trình “Thanh toán trả góp 0% với thẻ tín dụng SeABank” (Chương trình) áp dụng cho các khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng Quốc tế của Ngân hàng SeABank (Chủ thẻ), tất cả các loại thẻ VISA có hình ảnh thẻ như sau:
   2. Nội dung chi tiết của Chương trình:
    1. Chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng SeABank có thể thực hiện thanh toán trả góp 0% kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng khi lựa chọn phương thức thanh toán trả góp trên website Phong Cách Xanh thông qua mục "Installment" tại màn hình thanh toán.
    2. Chương trình áp dụng cho các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu là 3,000,000 VND (Ba triệu đồng).
    3. Không áp dụng hủy đối với những giao dịch thanh toán trả góp thành công.
    4. Chương trình có thể sẽ không được áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi và giảm giá khác.
    5. Đối với các trường hợp thẻ không đủ điều kiện chuyển đổi trả góp theo quy định của Ngân hàng SeABank thì Ngân hàng SeABank có quyền từ chối chuyển đổi trả góp và không chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản lãi/ chi phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
    6. Chủ thẻ cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của chương trình trả góp quy định bởi Ngân hàng SeABank. Bằng việc xác nhận thanh toán, Chủ thẻ xác nhận hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình thanh toán trả góp.
   3. Sau khi chủ thẻ thanh toán thành công, ngân hàng SeABank sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI giao dịch của Chủ thẻ thành giao dịch trả góp. Chủ thẻ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào cho việc chuyển đổi này.