2018

Tuyển dụng

Odoo CMS - a big picture
Odoo - Sample 1 for three columns

Bán hàng

Bán hàng trực tiếp

Bán hàng online

Odoo - Sample 2 for three columns

Kỹ thuật

Lắp ráp máy vi tính

Bảo hành

Odoo - Sample 3 for three columns

Marketing

Quản lý trang Facebook

Thực hiện các chương trình marketing

Odoo - Sample 3 for three columns

Video editor

Quay phim, chụp hình

Sản xuất và chỉnh sửa video clip

Liên hệ: [email protected]