Phương thức thanh toán

 • Tiền mặt

 • Quẹt thẻ (miễn phí)

 • Chuyển khoản:

  • Vietcombank:

   • Số tài khoản: 0371003781801

   • Chủ tài khoản: Đoàn Trần Nguyên

   • Vietcombank chi nhánh Tân Định, TP Hồ Chí Minh

  • Techcombank:

   • Số tài khoản: 19033939800014

   • Chủ tài khoản: Trương Thị Thu Trang

   • Techcombank Gia Định

Trả góp