2017

Hỗ Trợ bảo hành rỉ mạch

Gigabyte

Khi bộ phận bảo hành tiếp nhận bo mạch, nếu bo mạch đó vẫn còn trong thời gian bảo hành nhưng bị tình trạng rỉ sét, không thuộc diện được bảo hành: bộ phận bảo hành sẽ thông báo cho khách hàng vấn đề bị rỉ và chương trình hỗ trợ của GIGABYTE theo từng trường hợp sau:

Bo mạch chủ Gigabyte bị rỉ Số tiền Gigabyte hỗ trợ cho khách hàng khi đổi bo mạch chủ mới
Chipset AMD F2A55 600.000đ
Chipset AMD A55 500.000đ
Chipset Intel G41 500.000đ
Chipset Intel H61 600.000đ
Chipset Intel H81 700.000đ
Chipset Intel H110 800.000đ
Chipset Intel B75 800.000đ
Chipset Intel B85 900.000đ
Chipset Intel B150 1.000.000đ

Các trường hợp khác: Phong Cách Xanh sẽ hỗ trợ theo từng trường hợp cụ thể