ban-phim-co-filco-stingray

Chào các bạn.

Chắc hẳn các bạn đã gặp, nghe,.. người ta nói về các cụm từ kiểu “Profile keycap, OEM profile, Cherry profile, SP profile,…” vậy các profile keycap bàn phím cơ này là gì?

Trả lời: Profile keycap chính là độ cao của các loại keycap, mỗi hãng lại có một loại profile riêng. Thôi nôm na các bạn cứ nhìn hình là thấy luôn.

profile-keycap
Filco